USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wykład dr inż. Patryka Plucińskiego

Data publikacji: 19 grudnia 2008

01

Dnia 23 kwietnia 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie zaprosiła dr inż. Patryka Plucińskiego  z Polskiej Akademii Nauk Instytutu Dendrologii w Kórniku. Gość ten wygłosił ciekawy wykład na temat „FITOREMEDIACJA METALI CIĘŻKICH  Z TERENÓW  ZANIECZYSZCZONYCH”. W spotkaniu tym wzięli udział studenci PWSZ , uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Zgromadzona młodzież wysłuchała wykładu, który dotyczył oczyszczania gleby za pośrednictwem roślin. Wykładem tym pragnęliśmy wzbogacić i poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska oraz zachęcić młodzież szkół ponadgimnazjalnych do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie na kierunkach technicznych.