USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wykład Pani dr Małgorzaty Koszutskiej-Błaszczyk ”Bezpieczna aktywność fizyczna u chorych z cukrzycą” w Nekielskim Ośrodku Kultury

Data publikacji: 19 lutego 2024

Dnia 7 lutego 2024 r. w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie pn. ” Leczenie cukrzycy – nowoczesna terapia insuliną”, zorganizowane z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Wydarzenie zaplanowane zostało w ramach działalności Szkoły Cukrzycy, której celem jest szeroko rozumiana edukacja osób z cukrzycą w kierunku rozpowszechniania dobrych praktyk, ograniczania powikłań związanych z chorobą oraz poprawy jakości i długości życia chorych.

Naszą Uczelnię reprezentowała wykładowczyni kierunku Fizjoterapia, Pani dr Małgorzata Koszutska- Błaszczyk, która wygłosiła wykład nt. ” Bezpieczna aktywność fizyczna u chorych z cukrzycą”. Podczas prelekcji omówione zostały proste sposoby kontroli podstawowych parametrów życiowych w celu zachowania bezpiecznych obciążeń treningowych oraz zaprezentowano przykładowe modele treningowe do zastosowania w warunkach domowych. Słuchacze zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa stosowania aktywności fizycznej w przebiegu cukrzycy z uwzględnieniem poziomów glikemii i konieczności dostosowania swojej diety do nowych wyzwań treningowych.