USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wykładowca ANS Gniezno w Instytucie Maxa Plancka

Data publikacji: 09 lipca 2024

W czerwcu 2024 roku dr Tomasz Kubiak, który prowadzi zajęcia z fizyki oraz biofizyki w ANS Gniezno, przebywał w ramach programu Erasmus+ w Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion w niemieckim Mülheim an der Ruhr. Towarzystwo Maxa Plancka to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych na świecie z budżetem sięgającym setek mld Euro i kilkudziesięcioma laureatami Nagrody Nobla. W Mülheim siedzibę mają dwa instytuty, posiadające imponującą infrastrukturę badawczą i wyspecjalizowaną kadrę naukową. Podczas wyjazdu nasz wykładowca miał okazję praktykować w grupie dr Alexandra Schnegga, specjalizującej się w badaniach z wykorzystaniem spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).

Dr Tomasz Kubiak miał okazję zapoznać się z wyjątkową aparaturą naukową, w tym impulsowymi spektrometrami EPR, działającymi w pasmach mikrofalowych S, X, W i Q oraz kompaktowym spektrometrem fali ciągłej. Praca w multidyscyplinarnym zespole, w skład którego wchodzą fizycy, chemicy oraz inżynierowie z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii a nawet Japonii, była pretekstem do wymiany doświadczeń, dyskusji naukowych w kwestiach analizy i interpretacji zarejestrowanych widm jak i przeprowadzania symulacji komputerowych.

Dr Tomasz Kubiak podczas wygłoszonego seminarium zaprezentował także wyniki własnych badań, brał również udział w spotkaniu szkoleniowym grupy EPR MPI CEC Mülheim – HZB Berlin. Poznał standardy pracy w zagranicznej instytucji naukowej, także te w zakresie organizacji i bezpieczeństwa (wykorzystanie ciekłego helu i azotu oraz aparatury kriogenicznej).

Poza aspektami ściśle naukowymi wyjazd umożliwił zapoznanie się z osobliwościami historycznymi, kulturowymi oraz przyrodniczymi i przemysłowymi Zagłębia Ruhry. Ponadto przebywanie w wielokulturowym środowisku pozwoliło nawiązać kontakty międzynarodowe, które mogą zaowocować dalszą współpracą zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i dydaktycznej.