USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wykładowca z niemieckiej Uczelni w PWSZ

Data publikacji: 16 maja 2012

W środę, 16 maja studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie uczestniczyli w prezentacji Alexandry Blaschke z Ostfalia University of Applied Science w Niemczech.

A. Blaschke jest wykładowcą języka angielskiego w niemieckiej uczelni partnerskiej PWSZ i przyjechała do Gniezna w ramach programu Erasmus (mobilność kadry akademickiej)  by zrealizować od 14 do 18 maja zajęcia z języka angielskiego ze studentami naszej uczelni.

Ostfalia University of Applied Sciences kształci studentów m.in. na Wydziałach Informatyki, Transportu i Elektrycznym. Uczelnia współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi; m.in. z firmą Volkswagen.