USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wymiana międzynarodowa pracowników i studentów PWSZ

Data publikacji: 25 czerwca 2020

Drodzy Studenci

Informujemy, że Rektor PWSZ Gniezno zawiesił wymianę międzynarodową pracowników i studentów PWSZ Gniezno na okres semestru zimowego 2020/21.