USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wynik rekrutacji studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+

Data publikacji: 01 stycznia 2022

Gratulujemy!

Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani na wyjazdy zagraniczne.

Punktacja uzyskana została w oparciu o średnią ocen za poprzedni semestr, opinię Dyrektora Instytutu i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną z każdym kandydatem.

Warunkiem każdego wyjazdu jest:

1) uzyskanie zaliczenia semestru poprzedzającego wyjazd

2) akceptacja przyjęcia kandydata na praktykę ze strony zagranicznej Instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Rekrutacji Komisji Kwalifikacyjnej, przeprowadzonej w dniu 13.01.2022 r.

Wynik rankingu wniosków – wyjazdy w ramach Erasmus+13 01 2022