USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

X posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 14 marca 2006 r. odbyło się X posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:

  1. Przyjęcie protokołu z obrad IX posiedzenia senatu.
  2. Przyjęcie w skład senatu nowych członków – K. Burzyńskiego i R. Borczyka.
  3. Przyjęcie statutu.
  4. Przyjęcie regulaminu studiów.
  5. Ustalenie liczby kandydatów na studia w roku akademickim 2006/2007.
  6. Korekta planów studiów.
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na finansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń budynku pokoszarowego nr 6 przy ulicy Wrzesińskiej 43-55 dla potrzeb dydaktycznych PWSZ w Gnieźnie”.
  8. Podjęcie uchwały o utworzeniu kierunku studiów – „Transport”.