USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XI Bieg im. H.Cegielskiego

Data publikacji: 06 maja 2019

O BIEGU

Bieg im. Hipolita Cegielskiego ma na celu integrację mieszkańców Gniezna ze środowiskiem akademickim PWSZ Gniezno. Jest to impreza otwarta, w której udział biorą: władze Uczelni, wykładowcy, studenci, Włodarze Miasta oraz mieszkańcy Gniezna, dla których często ze względu na krótki i przyjemny dystans (1 lub 5 km w zależności od deklaracji uczestnika) jest to pierwsza przygoda z bieganiem.

Pierwsza edycja biegu miała miejsce w 2009 r. Był to Bieg Jubileuszowy z okazji 5-lecia istnienia Uczelni. Od 2014 r., z okazji 10-lecia PWSZ Gniezno, bieg nosi nazwę patrona Uczelni i wpisuje się w kalendarz corocznych imprez sportowych jako Bieg im. Hipolita Cegielskiego. Od samego początku Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem obejmuje JM Rektora PWSZ w Gnieźnie, a od 2014 r. również Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król. W poprzednich edycjach udział w biegu wzięli m. in.: Piotr Gruszczyński (Senator RP), Jaromir Dziel (Prezydent Miasta Gniezna), znakomity maratończyk Andrzej Krzyścin (Dyrektor Biegu Europejskiego i Biegu Lechitów) oraz Klaudia Piórek (mistrzyni świata w karate tradycyjnym).

Z okazji przypadającej 15-tej rocznicy powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, tegoroczna XI edycja biegu – zadedykowana została temu wydarzeniu. Stąd też na pamiątkowym medalu, który otrzyma każdy uczestnik biegu, pojawi się rocznicowe logo.

STREFA UCZESTNIKA

Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 8 czerwca br.tj. w sobotę, o godz. 10:00

Trasa została wyznaczona przez Organizatorów i obejmuje ona 5 pętli wokół Kampusu PWSZ Gniezno (BIEG GŁÓWNY) lub 1 pętlę wokół Kampusu (BIEG TOWARZYSZĄCY)

Dystans dla biegaczy wynosi:

 • BIEG GŁÓWNY: 5 km (dla wszystkich chętnych powyżej 13 roku życia)
 • BIEG TOWARZYSZĄCY: 1 km (dla początkujących biegaczy, którzy po 1 pętli wokół Kampusu PWSZ Gniezno, kończą na MECIE swój bieg)

START i META zlokalizowane będą przy budynku nr 6.

BIURO ZAWODÓW czynne będzie od godz. 08:00 w Kampusie PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55, w bud. nr 6. Na terenie Kampusu organizatorzy przygotowali bezpłatny parking dla uczestników biegu.

Trasa biegu:

Zapisy:

 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie – http://maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-PWSZ do dnia 5 czerwca br. lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator ustala limit biegaczy na 100 osób.
 2. Przed biegiem w Biurze Zawodów, każdy z uczestników odbiera: indywidualny numer startowy, chip oraz podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 3. WSTĘP WOLNY – uczestnicy biegu nie ponoszą żadnych kosztów!

Zasady uczestnictwa:

 1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy biegania, bez względu na wiek.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) lub złożenie w Biurze Zawodów deklaracji o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu (uczestnik wypełnia deklarację przy odbiorze numeru startowego).
 3. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez rodziców (prawnych opiekunów) podczas trwania całej imprezy. Nieletni startują w biegu za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych), którzy potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach.
 4. Zorganizowane grupy szkolne, biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela. Start zawodników niepełnoletnich jest możliwy, tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody i dostarczenie jej do Biura Zawodów, odpowiada nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.
 5. Ze względów organizacyjnych opiekun zorganizowanej grupy szkolonej, zobowiązany jest przybyć na miejsce zawodów i zgłosić się w Biurze Zawodów, na co najmniej 30 minut przed startem swoich zawodników.
 6. Organizatorzy zapewniają: zimne napoje (woda), ciepły posiłek po biegu oraz opiekę pielęgniarską.
 7. Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.Regulamin biegu
 8. Klauzula informacyjna – RODOKlauzula informacyjna – RODO

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują na MECIE pamiątkowe medale. Dodatkowo zwycięzcy BIEGU GŁÓWNEGO otrzymują puchary za miejsca I-III w kategorii: kobiet i mężczyzn.

PATRONAT

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął: dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Dział Promocji i Rozwoju Uczelni
tel. 61  424 29 42 wew. 231, wew. 333
email: kb@pwsz-gniezno.edu.pl