USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XI Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Data publikacji: 19 grudnia 2008

W dniach 27.03-30.03.2008 roku odbyło się XI Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Chełmie w celu wybrania nowej Komisji. Komisja liczy 7 osób wybranych spośród przedstawicieli Samorządów Studenckich wszystkich 35 PWSZ z całej Polski. Komisja Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych to organ reprezentujący wszystkie Samorządy Studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
Forum takie odbywa się dwa razy w roku zgodnie z art. 2 ust. 2 Regulaminu Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentanci Samorządu Studenckiego w Gnieźnie brali aktywny udział w tym forum.
Podczas obrad udzielono absolutorium wszystkim poprzednim członkom Komisji oraz wybrano skład nowej Komisji.

Prezydium:
Jacek Łukasik PWSZ Nowy Sącz- Przewodniczący
Anna Tietz PWSZ Gniezno- Wiceprzewodnicząca
Paweł Kuna PWSZ Nowy Sącz- sekretarz

Pozostali członkowie:
Magdalena Markowska PWSZ Konin

Joanna Dudek PWSZ Skierniewice
Michał Tapper PWSZ Gorzów Wielkopolski
Adam Gromadzki PWSZ Biała Podlaska