USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XII Olimpiada języka angielskiego dla studentów wyższych uczelni miasta Gniezna – wyniki

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Dnia 14.12.2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie odbyła się XII edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna pod patronatem JM Rektora PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie dra hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ. Do finałowego etapu Olimpiady zakwalifikowali się studenci trzech uczelni: GSW Milenium, PWSD oraz PWSZ im. H. Cegielskiego.

Wyniki Olimpiady:

I miejsce – Jacek Stachowiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,
II miejsce – Jacek Stróżewski – Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie,
III miejsce – Adam Woda – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkim finalistom dziękujemy za uczestnictwo.
Naszą inicjatywę wsparli: JM Rektor PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ, Wydawnictwo Pearson, EXPECTUM finanse-ubezpieczenia.