USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XIV posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 13 listopada 2006r. odbyło się XIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:
1. Przyjęcie porządku obrad XIV posiedzenia Senatu,
2. Przyjęcie protokółu z XIII obrad Senatu,
3. Uchwalenie poprawek do regulaminu studiów,
4. Uchwalenie zmian w planie rzeczowo – finansowym Uczelni na rok 2006,
5. Uchwalenie wymiaru pensum dla JM. Rektora,
6. Wolne wnioski.