USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XV posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 4 grudnia 2006 r. odbyło XV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:
1. Przyjęcie porządku obrad XV posiedzenia Senatu,
2. Przyjęcie protokółu z XIV obrad Senatu,
3. Zmiana w składzie Senatu,
4. Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2006,
5. Zmiany w planach studiów,
6. Opinia na temat nagród dydaktycznych Rektora,
7. Wolne wnioski.