USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 16 maja 2007 r. odbyło się XVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przedmiotem obrad było:
1. Przyjęcie porządku obrad XVII posiedzenia Senatu,
2. Przyjęcie protokółu z XVI obrad Senatu,
3. Uchwalenie zmian w statucie,
4. Uchwalenie zmian w regulaminie studiów,
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 r. oraz podział zysku netto za 2006r.,
6. Zatwierdzenie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2006 r.,
7. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.,
8. Podjęcie uchwały o realizacji inwestycji adaptacji budynków pokoszarowych 4 i 5 przy ul. 
Wrzesińskiej i złożenie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o 
sfinansowanie w/w inwestycji,
9. Podjęcie uchwały o uruchomieniu studiów zaocznych w roku akademickim 2007/2008,
10. Przyjęcie zasad rekrutacji na rok akademicki 2008/2009,
11. Określenie limitu przyjęć na poszczególne kierunki,
12. Wolne wnioski.