USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

XVIII posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 21 czerwca br. odbyło się XVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedmiotem obrad było:
1. Przyjęcie porządku obrad XVIII posiedzenia Senatu,
2. Przyjęcie protokółu z XVII obrad Senatu,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2006,
4. Zatwierdzenie programów i planów studiów niestacjonarnych,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne,
6. Wybór Uczelnianej Komisji Wyborczej,
7. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia kanclerza,
8. Informacje bieżące,
9. Wolne wnioski.