USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym!!

Data publikacji: 09 października 2020

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce i decyzją Ministerstwa Zdrowia o objęciu całego kraju strefą żółtą (z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej) oraz wprowadzeniu nowych obostrzeń – decyzją JM Rektora od dnia jutrzejszego, tj. 10 października br., wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym (włącznie ze spotkaniem organizacyjnym dla studentów I roku studiów niestacjonarnych).

Dziękujemy za wyrozumiałość!