USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zajęcia terenowe dla studentów Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska w PWSZ Gniezno

Data publikacji: 28 listopada 2019Studenci i  pracownicy Instytutu Inżynierii  i Ochrony Środowiska PWSZ w  Gnieźnie odbyli praktyczne,  inżynierskie zajęcia nad jeziorem Jelonek.  Zajęcia prowadził, na zaproszenie Profesora Jerzego Siepaka , Prof.zw.dr hab .Ryszard Gołdyn  hydro biolog z Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Celem zajęć było przedstawienie aktualnej wersji  rekultywacji Jeziora Jelonek. Wcześniej studenci wykonali pełną analizę wody z jeziora  z   parametrami: fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Te dane wydrukowane, były szczegółowo omawiane przez  Profesora Gołdyna i dyskutowane przez studentów. W wyniku wizji lokalnej w różnych miejscach jeziora powstała  wizja rekultywacji tego akwenu, która będzie publikowana.  Aby podjąć rekultywacje należy jezioro i pobrzeże przygotować do takiego zabiegu. Następnie przedyskutowano prowadzenie trzech metod rekultywacji w różnym czasie z pełnym monitoringiem. Poprawy stanu jakości wody można spodziewać się po sześcioletnim okresie pracy.  Pieniądze można pozyskać z funduszy unijnych.  Zajęcia praktyczne zakończyły się na muście miedzy jeziorem, a  stawami wstępnej rekultywacji.