USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zajęcia warsztatowe

Data publikacji: 29 stycznia 2020W dniach 27 i 28 stycznia odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół średnich. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Zajęcia były prowadzone przez Pana mgr inż. Rafała Mikołajczaka, tematem zajęć było „Programowanie elementów elektronicznych”. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z postawnymi pojęciami związanymi z algorytmiką oraz z instrukcjami oraz mechanizmami programistycznymi, poznali podstawowe elementy elektroniczne oraz ich zasadę działania. W czasie dwóch dni warsztatów uczniowie wykonali blisko 20 ćwiczeń m.in.: budowanie układu sygnalizacji świetlnej i sterowanie nim, budowanie układu imitującego sensor w oknie sygnalizującego otwarte okno, komunikacja z PC przy pomocy układu UART i wiele innych.

W czasie drugiego dnia uczniowie zwiedzili obiekty PWSZ oraz zapoznali się z bazą dydaktyczną uczelni.