USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zajęciach w Poznaniu w firmie Aquanet

Data publikacji: 05 grudnia 2019Studenci PWSZ z Gniezna uczestniczyli w praktycznych zajęciach w Poznaniu w firmie Aquanet. Dokształcanie rozpoczęliśmy na ujęciu wody  na Dębinie. Zapoznaliśmy się jak jest pobierana woda z pod  dna  rzeki Warty. Następny etap  to doczyszczanie wody na stawach infiltracyjnych i tłoczenie jej na stacje uzdatniania wody na  obróbkę technologiczna. Studenci obserwowali  proces odżelaziania i odmanganiania  metodą dotleniania. Kolejny etap to dezynfekcja wody  chlorem  pod katem likwidacji  bakterii. Kolejny etap to tłoczenie wody uzdatnionej i dezynfekowanej  do sieci miejskiej  miasta Poznania. Woda jest produkowana dla 800 tysięcy odbiorców. Na tym etapie jest pełna kontrola jakości wody konsumpcyjnej poprzez analizy  parametrów  fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Najnowocześniejszą metoda kontroli jakości wody jest  bio monitoring  poprzez  czuwające małże. Zapoznaliśmy się ze szczegółami kontroli wody w tym najnowocześniejszym monitoringu, gdzie obserwując zachowanie się ośmiu małż, wykonaliśmy stosowne zdjęcia dla naszej strony internetowej PWSZ Gniezno. Studenci w ten sposób zakończyli  praktyczne, zawodowe dokształcanie w ramach projektu  „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, którą prowadził profesor Jerzy Siepak. Na wodociągach poznańskich prowadzenie zajęć zapewnił były student profesora, dzisiaj specjalista  Aquanetu mgr Grzegorz Podolski.