USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zaproszenie na konferencję online

Data publikacji: 19 lutego 2024

Uczelnia partnerska ANS Gniezno z Litwy – Utenos kolegija zaprasza do udziału w konferencji online dotyczącej cyfrowej rzeczywistości w nauczaniu języków obcych dla personelu medycznego – „DR FLEMP – Digital Reality in Foreign Language Education for Medical Professionals”. Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy wydarzenia otrzymają certyfikat. Konferencja jest dofinansowana ze środków programu Erasmus+.