USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zarządzenie JM Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Data publikacji: 22 maja 2020