USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zarządzenie Rektora nr 31/2021 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz kursów i szkoleń

Data publikacji: 19 kwietnia 2021