USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zarządzenie Rektora nr 35/2021 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz kursów i szkoleń

Data publikacji: 07 maja 2021