USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia spotkań, wyjazdów i praktyk studenckich

Data publikacji: 10 marca 2020UWAGA!
Decyzją JM Rektora – dra hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ, z dniem 11 marca br. ZAWIESZA SIĘ DO ODWOŁANIA:

  • przyjmowanie grup uczniowskich ze szkół podstawowych i średnich na zajęcia i pokazy edukacyjne
  • praktyki studentów pielęgniarstwa w żłobkach
  • wyjazdy studentów do zakładów pracy w ramach zajęć dydaktycznych
  • wyjazdy pracowników i studentów na kursy i szkolenia, wystawy, targi itp.
  • wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+
  • praktyki studentów w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

Zarządzenie Rektora 14/2020