USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zarządzenie Rektora w sprawie zwrotu kosztów przejazdu na praktyki i zajęcia

Data publikacji: 11 maja 2021zarzadzenie_2021_37

Zwrot kosztów przejazdu na praktyki lub zajęcia będzie możliwy po wypełnieniu poniższych dokumentów.

zarzadzenie_2021_37_zal1

zarzadzenie_2021_37_zal2