USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zarządzenie Rektora

Data publikacji: 10 listopada 2021Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w sprawie: ustanowienia dnia rektorskiego:

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 478 z późn. zm.), § 36 ust. 1 Statutu Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 12 listopada 2021r. dniem rektorskim (dniem wolnym) – dla studentów, wykładowców i administracji Państwowej Szkoły Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

zarządzenie Rektora nr 71-2021 – ustanowienie dnia rektorskiego