USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zdalne praktyki

Data publikacji: 09 czerwca 2021Zdalne praktyki w Fundacji Międzynarodowego Rozwoju Edukacji Zielona Sowa z możliwością uczestniczenia w projektach oraz dalszej współpracy.

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (m. in. fundusze unijne, środki krajowe i międzynarodowe)
 • Wstępna analiza i ocena planowanych projektów pod kątem otrzymania wsparcia,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z wytycznymi,
 • współpraca z osobami zaangażowanymi w proces przygotowania projektów,
 • koordynacja realizowanych zadań w ramach projektów (nadzór nad terminowością, postępem prac itp.),
 • przygotowywanie i tworzeniu dokumentacji niezbędnej do sprawozdawczości i kwartalnych wniosków o płatność,dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
 • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne oraz środki krajowe i międzynarodowe współpraca z pozostałymi członkami zespołu odpowiedzialnymi za realizację projektów.

Wymagania:

 • Skrupulatność,
 • Zainteresowania obszarami zarządzanie, ekonomia, finanse,
 • zdolności organizacyjne,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • uczciwość,
 • sumienność,
 • wysoka samodyscyplina,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • oraz motywacja.

Praktyki odbędą się w formule online.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: dyrektor@my-studies.com