USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Żegnamy Pana Prof. UAM, dra hab. Pawła Antkowiaka

Data publikacji: 08 czerwca 2020Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. UAM dra hab.  Pawła Antkowiaka, kandydata w ostatnich wyborach na Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i przekazujemy słowa wsparcia od całej społeczności akademickiej naszej Uczelni.