USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zmiany przyznawania stypendiów socjalnych

Data publikacji: 13 stycznia 2023

Zgodnie z zarządzeniem Rektora począwszy od dnia 01 stycznia 2023r.  maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w tej wysokości to 1294,40 zł, zamiast dotychczasowego dochodu 1051,70 zł.

zarządzenie Rektora nr 01-2023 wysokość dochodu stypendium
zarządzenie Rektora nr 02-2023 – zmiana zarządzenia 91-2022 w sprawie wysokości stypendiów