USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Akcja społeczna “Anielskie Skrzydła”

ANIELSKIE SKRZYDŁA to wspólna inicjatywa całej społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie oraz ludzi dobrej woli, w której pod swoje skrzydła bierzemy SENIORÓW – podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 

To już III. edycja naszej akcji i po raz kolejny jesteśmy ogromnie zaskoczeni, wymiarem i tak pozytywnym odbiorem naszej inicjatywy. Po cichu więc liczymy na to, że i w tym roku nie zabraknie darczyńców, którzy otoczą naszych Seniorów atencją, ciepłym słowem i drobnym upominkiem. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że okres pandemii, rosnące koszty życia, niepokoje społeczne spowodowane aktualną sytuacją w kraju i za granicą, a także „życiowe zakręty”, które dotykają przecież każdego z nas – wszystko to sprawia, że w tym roku może być nam wyjątkowo ciężko skoncentrować swoją uwagę na drugim człowieku. 

Niemniej jednak, gorąco wierzymy w to, że ten drobny gest i właśnie owe otwarcie serca na „człowieka w potrzebie”, pomoże nam przeżyć nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w atmosferze pokoju, zaufania i miłości.  

Zapraszamy więc do pochylenia się nad 71 aniołami, którym wystarczy tylko rozprostować skrzydła, podreperować pióra i dmuchnąć w nie z miłością na dalszą drogę życia! 

W jaki sposób możesz przyłączyć się do akcji? 

  1. Wybierz z listy poniżej osobę, którą chcesz obdarować prezentem. 
  2. Poczekaj na maila z potwierdzeniem wyboru podopiecznego. 
  3. Zapakuj prezent. 
  4. Koniecznie dołącz do niego kartkę lub list z osobistymi życzeniami dla wybranego Seniora. Kilka ciepłych słów potrafi zdziałać prawdziwe cuda, a uwierzcie nam, że podczas odczytywania życzeń – łzy wzruszenia płyną strumieniami. 
  5. Najpóźniej do 19 grudnia br. do godz. 15.00 dostarcz przygotowany przez siebie prezent do Działu Promocji ANS Gniezno (ul. Wyszyńskiego 38, wejście B, I piętro). 
  6. Prezenty dla podopiecznych naszej akcji, zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie 21 grudnia br. – relację z tego emocjonującego momentu, opublikujemy na naszym  fanpage’u .
Anielskie Skrzydła

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przesłanie niniejszego maila jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na potrzeby akcji charytatywnej “Anielskie Skrzydła”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl,

telefon: (61) 424 29 42

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w akcji charytatywnej “Anielskie Skrzydła” i przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Państwowa Szkoła Wyższa, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną.

5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Dane uczestników będą przetwarzane w celu udziału w akcji charytatywnej “Anielskie Skrzydła” i przechowywane do czasu wysłania relacji z przekazania podarunków lub wycofania zgody.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji charytatywnej “Anielskie Skrzydła”.

11.W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym w formie profilowania.