USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

„Bezpieczeństwo seniorów w pomyślnym i zdrowym starzeniu się” – ANS Gniezno na XXVI Forum Ratownictwa

Data publikacji: 19 czerwca 2024

W dniu 11 czerwca 2024 roku w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyło się XXVI Forum Ratownictwa, które w tym roku koncentrowało się na temacie „Bezpieczeństwo seniorów w pomyślnym i zdrowym starzeniu się”. Wydarzenie to miało na celu pogłębienie wiedzy na temat różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem osób starszych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. W Forum uczestniczyli pracownicy dydaktyczni Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, pod kierunkiem Przewodniczącego Komitetu Naukowego Forum, Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Pana prof. dr. hab. Jerzego Koniecznego.

Głównym organizatorem wydarzenia było Miasto Inowrocław. Patronat Honorowy nad Forum objęli:

  • Minister do spraw Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz
  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
  • Prezydent Miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok
  •  Starosta Inowrocławski  Wiesława Pawłowska

Podczas konferencji dotyczącej wyzwań i rozwiązań związanych ze starzeniem się populacji, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w trzech kluczowych sesjach, które obejmowały szerokie spektrum tematów od zdrowia po technologie:

Zintegrowana Opieka Geriatryczna i Gerontologiczna, Bezpieczeństwo Seniorów w Ramach Programów Służb Inspekcji i Straży, Technologie Wspomagające Jakość Życia Seniorów.

Każda z tych sesji dostarczyła uczestnikom wartościowej wiedzy i praktycznych wskazówek, jak skutecznie wspierać seniorów w różnych aspektach ich życia.

Forum podkreśliło potrzebę tworzenia bezpiecznych środowisk dla seniorów, zarówno w domach, jak i w przestrzeniach publicznych. Dyskutowano o znaczeniu modyfikacji otoczenia, które mogą zmniejszyć ryzyko upadków i innych wypadków. Eksperci omówili również nowoczesne technologie, takie jak inteligentne systemy monitoringu i telemedycyna, które mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo seniorów. Wiele dyskusji poświęcono wsparciu psychospołecznemu, które jest niezbędne do zapewnienia dobrej jakości życia seniorom. Omówiono metody walki z izolacją i samotnością, które są częstymi problemami w tej grupie wiekowej. Przykładano dużą wagę do roli lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych w tworzeniu sieci wsparcia dla seniorów.

Prelegenci wskazywali jak kluczowe znaczenie ma współpraca między różnymi sektorami – zdrowiem, opieką społeczną, bezpieczeństwem publicznym i organizacjami pozarządowymi – w celu stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia.

XXVI Forum Ratownictwa odegrało istotną rolę w podkreśleniu znaczenia wsparcia i ochrony seniorów w społeczeństwie. Dzięki zgromadzeniu ekspertów z różnych dziedzin, uczestnicy mieli możliwość zdobycia cennych informacji oraz zainspirowania się nowymi podejściami i praktykami, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia starszych obywateli.