USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dzień Rektorski

Data publikacji: 15 czerwca 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rektora 17 czerwca 2022 ustanowiono dniem Rektorskim.

43_2022 Dzień Rektorski