USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Praktyki w firmach typu start-up

Praktyki w firmach typu start-up – Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Portugalia – w dziedzinach m.in. Marketing i Komunikacja, Grafika komputerowa, Administracja, Zarządzanie, Biznes i Finanse, Handel Międzynarodowy, Technologia Informacyjna, Inżynieria Komputerowa.

www.erasmuspraktyki.com

Leaflet