USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Serwisy wspomagające

W ślad za informacją przekazaną przez Komisję Europejską uprzejmie informujemy o istnieniu portali internetowych pomocnych przy  wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów. Są to następujące platformy:

      • Informujemy, że została uruchomiona nowa inicjatywa „ErasmusIntern platform” wspierająca poszukiwanie miejsc odbywania praktyk i staży: erasmusintern.org

Data publikacji: 16.07.2019