USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Gnieźnianin Profesor Jerzy Siepak odznaczony medalem stulecia Uniwersytetu Poznańskiego

Data publikacji: 30 maja 2019

Prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie został odznaczony Medalem 100-lecia za wkład dydaktyczny w rozwój Collegium Polonicum na kierunku studiów ochrony środowiska w latach 1998-2010. Tak wysokie odznaczenie wręczył Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Profesor Andrzej Lesicki, były student profesora Jerzego Siepaka. Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego profesor Jerzy Siepak odebrał na uroczystym posiedzeniu Senatu UAM w Collegium Polonicum 23 maja 2019r. w Słubicach. To wyróżnienie związane jest również z przyjaciółmi ze Słubic, harcerzami ZHP z grona starszoharcerskiej drużyny. Profesor Jerzy Siepak był Pełnomocnikiem Rektora UAM ds. studiów z ochrony  środowiska w Collegium Polonicum. Wypromował 270 licencjatów ochrony środowiska. Wielu jego wychowanków pełni obecnie znaczące funkcje, stanowiska i posiada własne firmy od profesora do właścicieli firm ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Ponadto Profesor otrzymał w 2010 roku tytuł Honorowego Patrona Naukowego Koła Ochrony Środowiska oraz Przyjaciela Studentów.

Obecnie Profesor posiada status Profesora Seniora UAM. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie po kadencji Prorektora jest Dyrektorem Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Z rodzinnego Gniezna gratulujemy i pozdrawiamy.