Harmonogramy szkoleń dla studentów 


V. Konferencja szkoleniowo – naukowa, pt.: „Najlepsze praktyki w symulacji medycznej.”

Termin konferencji: 26-28.11.2021 r.
Adresaci: kadra dydaktyczna związana z MCSM
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.


Harmonogramy szkoleń dla kadry dydaktycznej związanej z MCSM


Harmonogramy związane z realizacją projektu