USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo
Logo uczelni ANS Gnienzo
15 marca 2023

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka... czytaj więcej
Logo uczelni ANS Gnienzo
07 lutego 2023

Lista Rankingowa Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Listę Rankingową Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listę Rezerwową ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców... czytaj więcej
Logo uczelni ANS Gnienzo
18 stycznia 2023

Rekrutacja na stypendium w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoi budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.... czytaj więcej
Logo uczelni ANS Gnienzo
08 lipca 2022

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (2)

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w dniach od 11.07.2022 r.... czytaj więcej
Logo uczelni ANS Gnienzo
15 czerwca 2022

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w dniach od 20.06.2022 r.... czytaj więcej