USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Lista Rankingowa Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Data publikacji: 07 lutego 2023

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy Listę Rankingową Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listę Rezerwową ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców – III roku studiów

Lista Rankingowa i Rezerwowa

Studenci z Listy Rezerwowej mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty ze studiów przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

Wszystkie osoby z listy rankingowej i rezerwowej proszone są o osobisty odbiór decyzji do 10 lutego br. w godzinach od 8.00 do 15.00

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Tel. 424 29 42 wew. 324