USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (2)

Data publikacji: 08 lipca 2022

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

w dniach od 11.07.2022 r. do dnia 18.07.2022 r. 

przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

  • Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni

Działanie skierowane jest dla 3 pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby pracowników zainteresowanych udziałem w projekcie, niż liczba dostępnych miejsc o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

załącznik-nr-1-Formularz-zgloszeniowy-1

załącznik-nr-2-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-1

załacznik-nr-3-Oświadczenie-dane-osobowe-1

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro) lub przesłać pocztą

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego