USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Rekrutacja na stypendium w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Data publikacji: 18 stycznia 2023

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 19.01.2023 r. do dnia 25.01.2023r.

stypendia za najlepsze wyniki w nauce mogą ubiegać się
studenci III roku PIELEGNIARSTWA (rok naboru 2020/2021)

Stypendium w wysokości 500,00 PLN (przeznaczone  jest dla maksymalnie 50% studentów
biorących udział w projekcie z danego rocznika, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce)


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty (wniosek) w wersji papierowej należy złożyć w Rektoracie Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, w godzinach: 08:00 do 15:00,
w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro) lub przesłać pocztą na adres:
ANS Gniezno, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Kontakt w sprawie rekrutacji do w/w projektu: tel. 61 424 29 42 – mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.