USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

I Olimpiada Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna

Data publikacji: 19 listopada 2007

Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie zorganizowało I Olimpiadę Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie prof. dra hab. Józefa Garbarczyka.
Olimpiada odbyła się w dniach 19.11.2007 r. (I etap) i 12.12.2007 r. (II etap) i  obejmowała języki angielski i niemiecki.

Rodząca się inicjatywa o charakterze cyklicznym ma za zadanie popularyzowanie znaczenia znajomości języków obcych wśród studentów, a także stwarza okazję do integracji środowisk studenckich reprezentujących poszczególne Uczelnie w Gnieźnie.

Finaliści I Olimpiady Języków Obcych