USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

II posiedzenie Rady Związku Wielkopolskich Uczelni Zawodowych

Data publikacji: 31 października 201930 października br. odbyło się drugie posiedzenie Rady Związku Wielkopolskich Uczelni Zawodowych. Związek tworzą uczelnie z: Konina, Leszna, Gniezna, Piły i Kalisza. W spotkaniu uczestniczyli Rektorzy: prof. dr hab. Mirosław Pawlak (PWSZ w Koninie) – Przewodniczący Związku; dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ w Gnieźnie (PWSZ Gniezno) – Wiceprzewodniczący; prof. dr hab. Maciej Pietrzak (PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im JA Komeńskiego w Lesznie); dr n. med. Wojciech Grzelak – Prorektor PWSZ Kalisz oraz dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS (PUSS w Pile).

W spotkaniu w Pile uczestniczyli także: prorektorzy, pracownicy dydaktyczni, administracyjni oraz przedstawiciele samorządów studenckich uczelni. Podczas posiedzenia, przedstawiciele wielkopolskiego środowiska akademickiego, omówili najważniejsze kwestie dotyczące działań Związku. Mówiono m.in. o kwestiach statutowych, o wzajemnym uczestnictwie w wydarzeniach objętych patronatem Związku, o planach poszerzenia współpracy z partnerami zewnętrznymi, o perspektywach wymiany kadry akademickiej oraz studentów między uczelniami, o wymianach dobrych praktyk między biurami współpracy międzynarodowej. Rektorzy wielkopolskich uczelni podkreślili również, że ten rodzaj współpracy między uczelniami jest bardzo dobrze postrzegany i z wzorców tych zamierzają korzystać także inne województwa, co bardzo wspierają m.in. marszałkowie woj. opolskiego i dolnośląskiego.

źródło: https://puss.pila.pl/news,pl,aktualnosci,7618,rektorzy-publicznych-uczelni-zawodowych-w-pile.html