USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 06 kwietnia 2022

Dotyczy:      postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kurs specjalistycznego z żywienia dojelitowego i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni realizowanego w ramach projektu pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty