USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikat Komisji Wyborczej

Data publikacji: 24 października 2023

KOMUNIKAT

KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Uczelnia Państwowa

z dnia 23.10.2023 r.

                W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch przedstawicieli pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni ze stopniem doktora Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na podstawie § 59 w związku § 41 ust, 1 punkt 3 Statutu ogłasza kalendarz wyborów uzupełniających do Senatu.

do 27.10.2023 godz. 15.00 zgłaszanie kandydatów na członka Senatu spośród przedstawicieli
                        pracowników dydaktycznych zatrudnionych w ANS Gniezno ze stopniem doktora.  
                        Zgłoszenia kandydatów należy złożyć na „karcie zgłoszenia” w Biurze Rektora.

30.10.2023 w godz.  od 12.00 do 14.00 głosowanie tajne

                      Kampus ANS Gniezno  ul. Wrzesińska 43-55, Budynek nr 4 sala nr 105

                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                                          Komisji Wyborczej

                                                                                                    dr n. med. Anna Basa, prof. ANS

Karta zgłoszenia kandydata