USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konkurs na prace w technologii VR, AR, AI

Data publikacji: 16 lutego 2023


Trwa nabór do konkursu na prace w technologii VR, AR, AI w ramach Kultura Futura Międzynarodowe Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości.

„Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”  jest projektem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Tematem konkursu głównego Biennale Kultura Futura 2023 jest idea „e-POLIS – miasta przyszłości”. Osoby indywidualne oraz zespoły mogą zgłaszać dzieła dotykające trzech obszarów przewodnich: virtual reality, augmented reality, artificial intelligence.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.kulturafutura.pl w zakładce  KONKURS. Zgłoszenia trwają do 31 maja 2023.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jesienią 2023 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych. Integralną częścią projektu jest działanie wortalu internetowego, który służy do prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Małopolskie.

Projekt „Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”  korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich.

Więcej informacji na www.kulturafutura.pl

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ EUROPY SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.