USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców.

– III roku studiów

– II roku studiów.

Studenci z Listy Rezerwowej mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty ze studiów przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

Wszyscy składający Wniosek o stypendium za wyniki w nauce proszeni są o odbiór pisemnej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium, w dnach: 29.01-3.02.2020r. (wejście A, I piętro), w godzinach pracy Rektoratu.

Data podpisania umów ze Stypendystami będzie podana w terminie późniejszym.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Wnioskodawca niezadowolony z wyniku rozpoznania jego Wniosku może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium.

Lista rankingowa stypendystów

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Tel. 424 29 42.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego