USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwo, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Data publikacji: 28 marca 2022

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwo, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców.

– III roku studiów

– II roku studiów.

Studenci z Listy Rezerwowej mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty ze studiów przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Tel. 424 29 42 wew. 324

Listy rankingowe Stypendystów