USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Odbyło się szkolenie z programowania budynkowych instalacji inteligentnych w standardzie LCN

Data publikacji: 01 grudnia 2023

W dniu 27 listopada 2023r. w Instytucie Nauk Technicznych ANS Gniezno odbyło się szkolenie z programowania budynkowych instalacji inteligentnych w standardzie LCN (Local Control Network) – „Szkolenie podstawowe LCN”, które przeprowadził przedstawiciel firmy LCN – Pan mgr inż. Paweł Karpiński. W zajęciach uczestniczyli studenci ostatnich semestrów kierunku Informatyka (stacjonarni i niestacjonarni), którzy na laboratoriach z Inteligentnych budynków zapoznali się z podstawami działania i programowania modułów logicznych LCN. 

ANS Gniezno od wielu lat współpracuje z firmą LCN POLSKA Biuro Wielkopolska w zakresie wsparcia technicznego oraz realizacji szkoleń. Szkolenie obejmowało poznanie zasad funkcjonowania, doboru elementów i prowadzenia inteligentnej instalacji elektrycznej w standardzie LCN oraz programowanie modułów w środowisku LCN-PRO. 

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu są Certyfikaty – „Świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego LCN”, które studentom naszej Uczelni wręczył Pan mgr inż. Paweł Karpiński.