USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ogólnopolska Konferencja Studencka pt. „Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”

Data publikacji: 02 listopada 2021KOMUNIKAT I

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM w Warszawie, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie oraz, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM w Warszawie zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Studencką Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

Warszawa 16 listopada 2021r.

Miejsce konferencji:

Warszawa

Konferencja odbędzie się on-line, 16 listopada 2021 o godz. 15.00

Proponowana tematyka konferencji związana jest z szeroko rozumianą opieką nad pacjentem sprawowaną przez różnych profesjonalistów:

  1. Opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie.
  2. Zespół interdyscyplinarny w opiece nad pacjentem.
  3. Edukacja zdrowotna jako wyzwanie interdyscyplinarne.
  4. Nowoczesne technologie w kształceniu medycznym.
  5. Problemy psychospołeczne pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do udziału w konferencji studentów kierunków medycznych, doktorantów oraz studentów z innych kierunków, których zainteresowania badawcze związane są z powyższą tematyką.

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.

Planowane jest również wydanie Książki streszczeń, prezentowanych wystąpień.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Ważne terminy

Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji: do 10.11.2021

Zgłaszanie streszczeń wystąpień: do 10.11.2021

Konferencja: 16.11.2021

Adres do korespondencji/ nadsyłania zgłoszeń/ streszczeń: konferencja.zdrowieichoroba@wum.edu.pl

Szczegółowe informacje organizacyjne, w tym dane do logowania na platformę, zostaną przesłane do dnia 13.11.2021 r. w II komunikacie osobom zgłaszającym udział
w konferencji.

Materiały:

e-plakat wytyczne konferencja Warszaw 2021


Karta zgłoszeniowa Konferencja Studencka Warszawa 2021

Komunikat Konferencja Studencka Warszawa 2021

WYTYCZNE streszczenia konferencja studencka