USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Podpisanie umów – praktyki obowiązkowe II rok

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy studentów  II rok studiów (2 studentów), którzy dołączyli do projektu, (zgodnie z Listą Rankingową Wnioskodawców) do Biura Projektu, w godzinach pracy Rektoratu (wejście A, I piętro), w dniach 29.01.-3.02.2020r., w celu podpisania umowy z Uczelnią, odnośnie płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych.

Lista rankingowa wnioskodawców

Kontakt w sprawie projektu: mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Tel. 61 424 29 42

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego