USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Poznański Salon Maturzystów już za nami!

Data publikacji: 27 września 2022W dniach 22-23 września 2022 roku przedstawiciele naszej Uczelni wzięli udział w Poznańskim Salonie Maturzystów, który już od 16 lat organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Współorganizatorem i gospodarzem tego wydarzenia była Politechnika Poznańska, a patronat honorowy objął Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – prof. Arkadiusz Mężyk.

Salony Maturzystów odbywają się w 14 miastach w Polsce i są znakomitą okazją do zdobycia wiarygodnych informacji dot. przebiegu „nowej matury 2023” oraz zebrania materiałów na temat oferty kształcenia, którą przygotowały dla maturzystów uczelnie z całej Wielkopolski.

Studenci ANS Gniezno z kierunków: analityka bezpieczeństwafizjoterapiapielęgniarstwo wraz z Prorektorem ds. studenckich oraz wykładowcami Instytutu Nauk Technicznych i Koordynatorem ds. Promocji, Marketingu i Biura Karier, aktywnie promowali naszą Uczelnię, podczas w/w wydarzenia, zaznajamiając przyszłych maturzystów z ofertą edukacyjną, warunkami kształcenia,  praktykami studenckimi, perspektywami zatrudnienia po ukończeniu studiów oraz wyjazdami w ramach Programu Erasmus+.